Arrangementer 2015

Besøk oss på neste arrangement:

NCCN 2015 
Nordic Conference on Clinical Neurophysiology
7 - 9 May 2015, Helsingør, Denmark
http://www.nccn2015.dk/


Oversikt over vår aktive deltakelse på arrangementer:

t-VNS® - Et nytt behandlingsalternativ

transkutan stimulering av vagusnerven t-VNS® med NEMOS®.
Den pasientvennlige behandlingen for epilepsipasienter.


Kontakt

Har du spørsmål om NEMOS® og t-VNS®-behandling? Vennligst ta kontakt med oss.