Arrangementer 2015

Besøk oss på neste arrangement:

NCCN 2015 
Nordic Conference on Clinical Neurophysiology
7 - 9 May 2015, Helsingør, Denmark
http://www.nccn2015.dk/


Oversikt over vår aktive deltakelse på arrangementer:

Kontakt

Har du spørsmål om NEMOS® og t-VNS®-behandling? Vennligst ta kontakt med oss.