Behandling med NEMOS®

Hvordan anvendes NEMOS?
t-VNS-behandlingen udnytter den transkutane vagusnervestimulator NEMOS.

NEMOS består af en stimulationsenhed og en dedikeret øreelektrode.
Stimulationsenheden, der er på størrelse med en almindelig mobiltelefon, udsender elektriske impulser. Den er forbundet med øreelektroden, som patienten bærer som en øresnegl. Impulserne overføres via øreelektroden gennem huden til en gren af vagusnerven.

Patienten udfører selv t-VNS-behandlingen. Der er ikke behov for hospitalsindlæggelse. Den rutinemæssige monitorering af behandlingen foregår også ambulant. Behandlingen med NEMOS udføres selvstændig af patienten. Den anbefalede daglige stimulationstid er 4 timer om dagen, hvilket bør overholdes. Patienten kan regulere og tilpasse stimulationens styrke i henhold til sin individuelle sensitivitet. Dette kan ændre sig fra dag til dag på grund af variationer i hudparametre som fugtighed eller fedtindhold. Det vigtigste er, at stimulationen kan mærkes. Patienten bør føle en snurrende fornemmelse på kontaktstedet i concha.

I store træk kan patienten udføre sine daglige aktiviteter under stimulationsbehandlingen, så NEMOS er nem at indpasse i patientens hverdag.

Hvor virkningsfuld er t-VNS?
Som de fleste farmaceutiske og neuromodulerende behandlinger mod epilepsi er NEMOS ikke en akut behandling. For patienter, der reagerer på behandlingen med NEMOS, indtræder den krampestillende virkning måske først efter nogle uger til få måneder.

Hvilke bivirkninger kan patienten få?
t-VNS er et behandlingsalternativ med ubetydelige bivirkninger. En analyse af data fra flere end 800 patienter og frivillige, der deltog i studier af t-VNS, viste mulige bivirkninger, der omfatter kløe, dysæstesi og lokale smerter på stimulationsstedet. Disse bivirkninger forsvinder kort efter endt stimulation.*


* Sikkerhedsdata cerbomed GmbH

 Behandlingsenheden NEMOS®

I 2011 fik cerbomed den europæiske godkendelse (CE-mærket) af den transkutane vagusnervestimulator: NEMOS.