Behandling med NEMOS®

Hvad er NEMOS, og hvordan virker den?
Den transkutane vagusnervestimulator, NEMOS, består af en stimulationsenhed og en dedikeret øreelektrode. Stimulationsenheden, der er på størrelse med en almindelig mobiltelefon, udsender elektriske impulser. Den er forbundet med den øreelektrode, som patienten bærer som en øresnegl. Impulserne overføres via øreelektroden gennem huden til en gren af vagusnerven.

Hvordan anvendes Hvordan anvendes?
Behandlingen med NEMOS udføres selvstændig af patienten. Den anbefalede daglige stimulationstid er 4 timer om dagen, hvilket bør overholdes.

Patienten regulerer og tilpasser stimulationsintensiteten efter sin individuelle sensitivitet, som kan variere fra dag til dag, og sågar i løbet af behandlingen. For at sikre optimal stimulation skal patienten vælge en intensitet, som giver en prikkende eller snurrende fornemmelse. Stimulationen skal kunne mærkes, men ikke være smertefuld eller ubehagelig.
Det er ikke nødvendigt med indgreb eller hospitalsindlæggelse ved anvendelse af NEMOS. I store træk kan patienten udføre sine daglige aktiviteter under stimulationsbehandlingen, så NEMOS er nem at indpasse i hverdagen.

Hvor virkningsfuld er NEMOS?
De fleste behandlingsmuligheder for epilepsi, såsom lægemidler, hjernestimulering og invasiv stimulation af vagusnerven, er ikke akutte behandlinger. Dette gælder også for NEMOS.  
Selv om du reagerer på behandlingen med NEMOS, indtræder virkningen først efter nogle uger til nogle få måneder.
Som ved enhver anden behandling, er der ingen garanti for, at behandling med NEMOS virker.

Hvilke bivirkninger er der?
t-VNS er en behandlingsmulighed med få bivirkninger. En analyse af data fra flere end 800 patienter og frivillige, der deltog i studier af t-VNS, viste mulige bivirkninger som kløe, ubehag i det ydre øre og lokale smerter på stimulationsstedet. Disse bivirkninger forsvinder kort efter stimulationens afslutning.*

* Sikkerhedsdata cerbomed GmbH

Kontakt

Har du spørgsmål om NEMOS® og t-VNS®-behandlingen, er du velkommen til at kontakte os.