Behandling med NEMOS®

Hvordan bruker man NEMOS?
t-VNS-behandling benytter NEMOS  – den transkutane stimulatoren av vagusnerven.
NEMOS består av en stimuleringsenhet og en øreelektrode.
Stimuleringsenheten er omtrent på størrelse med en vanlig mobiltelefon og sender ut elektriske impulser. Den er knyttet til øreelektroden som pasienten bærer som en øretelefon. Impulsene overføres via øreelektroden gjennom huden til en av vagusnervens grener.

Pasienter utfører t-VNS-behandlingen selvstendig. Det er ikke nødvendig med sykehusinnleggelse. Også rutineovervåkingen av behandlingen er en poliklinisk prosedyre. Pasienter behandler seg selv med t-VNS i økter som varer i minst én time, i 3 eller 4 økter hver dag; totalt 4–5 timer. Brukere kan regulere og tilpasse stimuleringsintensiteten i henhold til sin individuelle sensitivitet. Denne kan endres fra dag til dag, på grunn av variasjoner i hudparametere, som luftfuktighet eller fettinnhold. Det som er viktig er at stimuleringen er merkbar. Pasienten bør føle en kribling ved kontaktpunktet i øremuslingen.

Pasienter kan fortsette med sine vanlige hverdagsaktiviteter under stimuleringsøkten, så NEMOS er derfor enkel å integrere i pasientens daglige rutine.

Hvor effektiv er t-VNS?
Som de fleste epilepsibehandlinger med legemidler eller nevromodulering, er ikke behandling med NEMOS en akuttbehandling. For pasienter som responderer på behandling med NEMOS, kan den antikonvulsive effekten oppstå etter en ventetid på noen uker til noen få måneder.

Hvilke bivirkninger kan oppstå?
t-VNS er et behandlingsalternativ med kun lettere bivirkninger. En analyse av data fra over 800 pasienter og frivillige som deltok i studier av t-VNS, viste mulige bivirkninger som inkluderte kløe, ubehag i det ytre øret og lokale smerter på stimuleringsstedet. Som regel forsvinner disse bivirkningene kort tid etter avslutning av stimuleringen.*

* Overvåkningsdata cerbomed GmbH

Behandlingsapparatet NEMOS®

I 2011 mottok cerbomed klarering for bruk i Europa (CE-merking) for NEMOS – den transkutane stimulatoren av vagusnerven.


Kontakt

Har du spørsmål om NEMOS® og t-VNS®-behandling? Vennligst ta kontakt med oss.