Behandling med NEMOS®

Hva er NEMOS og hvordan fungerer NEMOS ?
NEMOS, den transkutane stimulatoren av vagusnerven, består av en stimuleringsenhet og en øreelektrode. Stimuleringsenheten er omtrent på størrelse med en vanlig mobiltelefon og sender ut elektriske impulser. Den er tilkoblet øreelektroden, som pasienten bærer som en øretelefon. Impulsene overføres via øreelektroden gjennom huden til en av vagusnervens grener.

Hvordan bruker man NEMOS?
Behandlingen med NEMOS utføres selvstendig av pasientene selv. Den anbefalte daglige stimuleringsdosen er 4 timer, og denne bør nås med flere jevnt fordelte behandlingsøkter i løpet av dagen.

Pasienter kan regulere og tilpasse intensiteten av stimuleringen etter deres individuelle følsomhet, som kan variere fra dag til dag, eller til og med i løpet av behandlingsperioden. For å sikre optimal stimulering, bør de velge den intensiteten som gjør at de får en prikkende eller kriblende følelse. Stimuleringen bør være merkbar, men ikke smertefull eller ubehagelig.

Bruk av NEMOS, innebærer ikke kirurgi eller innleggelse på sykehus. Pasienter kan fortsette med sine vanlige hverdagsaktiviteter under stimuleringsøkten, så NEMOS er derfor enkel å integrere i den daglige rutinen.

Hvor effektiv er NEMOS?
De fleste behandlingsalternativer for epilepsier, som legemidler, dyp hjernestimulasjon og invasiv stimulering av vagusnerven, er ikke akuttbehandlinger. Dette gjelder også for NEMOS.  
Selv om du responderer på behandling med NEMOS, vises effekten vanligvis først etter en ventetid på noen uker til noen få måneder.

Som med enhver behandling, er det aldri mulig å garantere suksess ved behandling med NEMOS.

Hva er bivirkningene?
t-VNS er et behandlingsalternativ med lettere bivirkninger. En analyse av data fra over 800 pasienter og frivillige som deltok i studier av t-VNS viste mulige bivirkninger som inkluderte kløe, ubehag i det ytre øret og lokale smerter på stimuleringsstedet. Som regel forsvinner disse bivirkningene kort tid etter avslutning av stimuleringen.*

Overvåkningsdata cerbomed GmbH

Kontakt

Har du spørsmål om NEMOS® og t-VNS®-behandling? Vennligst ta kontakt med oss.