Behandling med NEMOS®

Hur används NEMOS?
Vid t-VNS-behandling använder man den transkutana vagusnervstimulatorn NEMOS.
NEMOS består av en stimuleringsenhet och en speciell öronelektrod.
Stimuleringsenheten, som är ungefär så stor som en vanlig mobiltelefon, skickar ut de elektriska impulserna. Den ansluts till öronelektroden, som patienten bär på samma sätt som en hörsnäcka. Impulserna överförs via öronelektroden genom huden, till en gren av vagusnerven.

Behandlingen med NEMOS utförs av patienten själv. Rekommenderad daglig stimuleringsdos är 4 timmar och den ska uppnås dagligen.  Användaren kan anpassa och justera stimuleringsstyrkan efter sin individuella känslighet. Den kan variera från dag till dag, beroende på variationer i hudens egenskaper, som fuktighet eller fetthalt. Det är viktigt att patienten påtagligt känner stimuleringen. Han/hon ska få en pirrande känsla vid kontaktpunkten mellan elektroden och öronmusslan.

I princip kan patienten fortsätta med sina vanliga vardagsaktiviteter under behandlingen, så NEMOS är lätt att integrera i den dagliga rutinen.

Hur effektivt är t-VNS?
Precis som de flesta läkemedelsbehandlingar och neuromodulerande behandlingar mot epilepsi är behandling med NEMOS en långsiktig behandling och inte avsedd för akuta anfall. För patienter som svarar på behandling med NEMOS kan den antiepileptiska effekten eventuellt uppträda först efter en fördröjning på några veckor upp till några månader.

Vad finns det för biverkningar?
t-VNS är ett behandlingsalternativ med lindriga biverkningar. Detta visas av en analys av data från över 800 patienter och försökspersoner som deltog i studier av t-VNS. Där såg man biverkningar som klåda, dysestesi och lokal smärta vid stimuleringsstället. Dessa biverkningar försvinner vanligen snabbt efter avslutad stimulering.*


* Vigilansdata cerbomed GmbH

Behandlingsenheten NEMOS®

År 2011 erhöll cerbomed europeiskt godkännande (CE-märkning) för den transkutana vagusnervstimulatorn NEMOS.


Kontakt

Har du frågor om NEMOS® och t-VNS®-behandling? Kontakta oss gärna.