Behandling med NEMOS®

Vad är NEMOS och hur fungerar det?
Den transkutana vagusnervstimulatorn NEMOS består av en stimuleringsenhet och en speciell öronelektrod. Stimuleringsenheten, som är ungefär så stor som en vanlig mobiltelefon, skickar ut de elektriska impulserna. Den ansluts till öronelektroden, som patienten bär på samma sätt som en hörsnäcka. Impulserna överförs via öronelektroden genom huden, till en gren av vagusnerven.

Hur används NEMOS?
Behandlingen med NEMOS utförs av patienten själv. Rekommenderad daglig stimuleringsdos är 4 timmar och den ska uppnås dagligen.

Användaren kan anpassa och justera stimuleringsstyrkan efter sin individuella känslighet, som också kan variera från dag till dag eller till och med under ett pågående behandlingstillfälle. För att garantera optimal stimulering ska stimuleringsstyrkan ställas in så att patienten känner att det sticker eller pirrar på stimuleringsstället. Stimuleringen ska kännas påtagligt men får inte vara smärtsam eller obehaglig.

Det krävs ingen operation eller sjukhusvistelse för att använda NEMOS. I princip kan patienten fortsätta med sina normala vardagsaktiviteter under behandlingen, så NEMOS är lätt att integrera i den dagliga rutinen.

Hur effektivt är NEMOS?
De flesta behandlingsalternativ vid epilepsi – som läkemedel, djup hjärnstimulering och invasiv stimulering av vagusnerven – är långsiktiga behandlingar och inte avsedda för akuta anfall. Detta gäller även för NEMOS.  
Även om en patient får effekt av behandlingen med NEMOS, kommer den i allmänhet först efter en fördröjning på några veckor upp till några månader.
På samma sätt som med alla andra behandlingar kan det aldrig finnas någon garanti för att en behandling med NEMOS ska fungera bra.

Vad finns det för biverkningar?
t-VNS är ett behandlingsalternativ med lindriga biverkningar. Detta visas av en analys av data från över 800 patienter och försökspersoner som deltog i studier av t-VNS. Där såg man biverkningar som klåda, obehag i och runt ytterörat och lokal smärta vid stimuleringsstället. Dessa biverkningar försvinner vanligen snabbt efter avslutad stimulering.*

* Vigilansdata cerbomed GmbH

Kontakt

Har du frågor om NEMOS® och t-VNS®-behandling? Kontakta oss gärna.