Diagnoosi: epilepsia

Terveellä henkilöllä aivojen sähköisten ja kemiallisten signaalien siirtyminen hermosoluista toisiin on hyvin tarkkaan koordinoitua. Epilepsiaa sairastavilla tämä koordinaatio voi väliaikaisesti häiriintyä, mikä johtaa patologisiin sähköpurkauksiin. Peräkkäiset hermosolut reagoivat tähän lähettämällä äkillisiä hallitsemattomia signaaleja, jolloin aivoissa syntyy eräänlainen "sähkömyrsky". Tämä ilmiö leviää ja aktivoi aivojen yksittäisiä alueita – tai jopa koko aivot – epäluonnollisella tavalla. Seurauksena on epileptinen kohtaus, jonka oireet ja ilmentymät riippuvat siitä, millä aivojen alueilla häiriö on.1

Yli 30 prosentilla potilaista kohtauksia esiintyy yhä uudelleen, vaikka he saavatkin asianmukaista antikonvulsiivista lääkehoitoa (epilepsiakohtausten hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä).2,3

Näille potilaille on tällä hetkellä vain muutamia hoitovaihtoehtoja.
Näitä ovat:4


Epilepsiakirurgia:
neurokirurgisia menetelmiä on periaatteessa kaksi erilaista: kohtauksia aiheuttavan aivojen alueen poistaminen tai niiden hermoratojen katkaiseminen, joiden kautta kohtaukset leviävät.
Lisätietoja

Aivojen syvästimulaatio (DBS):
aivojen syvästimulaatiossa elektrodit implantoidaan aivoihin. Nämä elektrodit yhdistetään akkukäyttöiseen stimulaattoriin, joka yleensä implantoidaan potilaan solisluun alapuolelle. Näin voidaan saada aikaan sähköärsyke, joka vaikuttaa epileptisiin tapahtumiin nimenomaan niiden syntykohdassa.
Lisätietoja

Kajoava vagushermostimulaatio:

niskassa kulkevan vagushermon kaulahaara paljastetaan leikkauksessa ja elektrodi kiedotaan hermon ympärille. Elektrodi kytketään stimulaattoriin, joka on implantoitu ihon alle solisluun alapuolelle.5,6

Sähkövirta kulkee vagushermon läpi aivorunkoon, mistä se aktivoi aivojen korkeampia keskuksia.
Lisätietoja

Lupaava hoitomuoto epilepsiakohtauksia saaville potilaille on vagushermostimulaatio (t-VNS®).

_mg_2115_490

  1. http://www.epilepsysociety.org.uk/AboutEpilepsy/Whatisepilepsy
  2. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, Brodie MJ, Allen HW, Mathern G, Moshe SL, Perucca E, Wiebe S, French J: Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2010;51:1069-1077.
  3. Kwan P, Brodie MJ: Early identification of refractory epilepsy.N Engl J Med 2000;342:314-319.
  4. Alotaibi FA, Hamani C, Lozano AM: Neuromodulation in Epilepsy. Neurosurgery 2011;69:957-979.
  5. Beekwilder  JP, Beems  T: Overview of the clinical applications of vagus nerve stimulation. J Clin Neurophysiol 2010;27:130-138.
  6. Amar AP, Levy ML, Liu CY, Apuzzo MLJ: Vagus Nerve Stimulation; in Krames ES, Peckham PH, Rezai AR, (eds): Neuromodulation. London, Academic Press, 2009, pp 625-637.

 


Konduktööri

Onko sinulla kysymyksiä NEMOS® -laitteesta ja t-VNS®-hoidosta? Ota meihin yhteyttä.