Diagnos: epilepsi

Hos en frisk person är aktiviteten hos nervcellerna i hjärnan exakt koordinerad genom elektriska och kemiska signaler. Hos patienter med epilepsi kan denna koordinering tillfälligt störas, vilket leder till onormala elektriska urladdningar i hjärnan. Många nervceller skickar då ut plötsliga, okontrollerade signaler, som skapar ett slags ”åskväder i hjärnan”. Detta sprider sig och aktiverar på ett onaturligt sätt enskilda områden i hjärnan – eller till och med hela hjärnan. Symtomen och karaktären på det epileptiska anfallet beror på vilka områden som berörs.1

Hos mer än 30 procent av patienterna fortsätter anfallen trots lämplig behandling med antiepileptika (läkemedel mot epilepsianfall).2,3

För närvarande finns det få behandlingsalternativ för dessa patienter. Dit hör:4


Epilepsikirurgi:
I princip finns det två olika neurokirurgiska metoder: att man avlägsnar det område av hjärnan som orsakar anfallen eller att man skär av de nervbanor som sprider anfallen.
Mer information

Djup hjärnstimulering:
För att ge behandling med djup hjärnstimulering sätter man in elektroder i hjärnan. Elektroderna ansluts till en batteridriven stimulator, som normalt opereras in under nyckelbenet. Stimulatorn kan avge elektriska impulser som på ett specifikt sätt påverkar själva källan till den epileptiska aktiviteten.
Mer information

Invasiv stimulering av vagusnerven:
Genom en operation frilägger man vagusnerven i halsregionen och lindar en elektrod runt den. Elektroden ansluts till en stimulator som opereras in under huden nedanför nyckelbenet.5,6
De elektriska impulserna leds vidare genom vagusnerven till hjärnstammen och aktiverar därifrån hjärnans högre centra.
Mer information

Ett lovande behandlingsalternativ för patienter med epilepsi är transkutan stimulering av vagusnerven (t-VNS®).

_mg_2115_490

  1. http://www.epilepsysociety.org.uk/AboutEpilepsy/Whatisepilepsy
  2. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, Brodie MJ, Allen HW, Mathern G, Moshe SL, Perucca E, Wiebe S, French J: Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2010;51:1069-1077.
  3. Kwan P, Brodie MJ: Early identification of refractory epilepsy.N Engl J Med 2000;342:314-319.
  4. Alotaibi FA, Hamani C, Lozano AM: Neuromodulation in Epilepsy. Neurosurgery 2011;69:957-979.
  5. Beekwilder  JP, Beems  T: Overview of the clinical applications of vagus nerve stimulation. J Clin Neurophysiol 2010;27:130-138.
  6. Amar AP, Levy ML, Liu CY, Apuzzo MLJ: Vagus Nerve Stimulation; in Krames ES, Peckham PH, Rezai AR, (eds): Neuromodulation. London, Academic Press, 2009, pp 625-637.

Kontakt

Har du frågor om NEMOS® och t-VNS®-behandling? Kontakta oss gärna.