Diagnose: Epilepsi

Hos en frisk person er utvekslingen av elektriske og kjemiske signaler mellom nerveceller i hjernen presist koordinert. Hos pasienter som lider av epilepsi kan denne koordineringen bli midlertidig forstyrret, noe som fører til patologiske elektriske utladninger. Etterfølgende nerveceller svarer ved å sende plutselige, ukontrollerte signaler og det oppstår dermed en slags "elektrisk storm i hjernen”. Dette sprer seg og aktiverer individuelle hjerneområder – eller til og med hele hjernen – på en unaturlig måte. Symptomer og uttrykk som oppstår på grunn av det resulterende epileptiske anfallet avhenger av hvilke områder som berøres.1
Mer enn 30 prosent av pasientene lider av fortsatt forekomst av anfall, til tross for riktig behandling med antikonvulsive legemidler (legemidler til behandling av epileptiske anfall).2,3
For øyeblikket finnes det få behandlingsalternativer for disse pasientene. Disse inkluderer:4

Epilepsioperasjon:
I utgangspunktet kan man skille mellom to nevrokirurgiske metoder: Fjerning av det hjerneområdet som forårsaker anfallene, eller kirurgisk avbrudd av de nervebanene anfallene sprer seg via.
Ytterligere informasjon

Dyp hjernestimulering:
Ved dyp hjernestimulering blir elektroder implantert i hjernen. Disse elektrodene er koblet til en batteridrevet stimulator som vanligvis implanteres under pasientens kragebein. Dette kan gi en elektrisk stimulans som påvirker den epileptiske aktiviteten spesifikt ved kilden til denne aktiviteten.
Ytterligere informasjon

Invasiv stimulering av vagusnerven:
Den cervikale grenen av vagusnerven i nakken avdekkes under et kirurgisk inngrep og en elektrode legges rundt nerven. Elektroden er koblet til en stimulator som er implantert under huden, under kragebeinet.5,6
En elektrisk strøm sendes gjennom vagusnerven til hjernestammen, og derfra aktiverer den høyere sentre i hjernen.
Ytterligere informasjon

Et lovende behandlingsalternativ for pasienter som lider av epilepsier er transkutan stimulering av vagusnerven (t-VNS®).

_mg_2115_490

  1. http://www.epilepsysociety.org.uk/AboutEpilepsy/Whatisepilepsy
  2. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, Brodie MJ, Allen HW, Mathern G, Moshe SL, Perucca E, Wiebe S, French J: Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2010;51:1069-1077.
  3. Kwan P, Brodie MJ: Early identification of refractory epilepsy.N Engl J Med 2000;342:314-319.
  4. Alotaibi FA, Hamani C, Lozano AM: Neuromodulation in Epilepsy. Neurosurgery 2011;69:957-979.
  5. Beekwilder  JP, Beems  T: Overview of the clinical applications of vagus nerve stimulation. J Clin Neurophysiol 2010;27:130-138.
  6. Amar AP, Levy ML, Liu CY, Apuzzo MLJ: Vagus Nerve Stimulation; in Krames ES, Peckham PH, Rezai AR, (eds): Neuromodulation. London, Academic Press, 2009, pp 625-637.

Kontakt

Har du spørsmål om NEMOS® og t-VNS®-behandling? Vennligst ta kontakt med oss.