Diagnose: Epilepsy

Hos en rask person er udvekslingen af elektriske og kemiske signaler mellem nerveceller i hjernen præcist koordineret. For patienter, der lider af epilepsi, kan denne koordination blive forstyrret midlertidigt, hvilket resulterer i patologiske, elektriske afladninger. Efterfølgende reagerer nervecellerne ved at udsende pludselige, ukontrollerede signaler, som skaber en slags "elektrisk storm i hjernen". Dette spreder sig og aktiverer individuelle hjerneområder – eller sågar hele hjernen – på en unaturlig måde. Symptomerne og udtrykkene ved det resulterende epileptiske anfald afhænger af de berørte områder.1

Over 30 procent af patienterne har fortsat anfald trods relevant behandling med krampestillende midler (lægemidler til behandling af epileptiske anfald).2,3
Der findes i dag kun få behandlingsmuligheder for disse patienter. Disse omfatter:4


Indgreb mod epilepsi:
I princippet kan der skelnes mellem to neurologiske metoder: Fjernelse af det hjerneområde, der forårsager anfaldene, eller kirurgisk afbrydelse af de nervebaner, som anfaldene spreder sig igennem.
Yderligere oplysninger

Dyb hjernestimulering:
Elektroder implanteres i hjernen til hjernestimulering. Disse elektroder er forbundet med en batteridrevet stimulator, som normalt implanteres under patientens kraveben. Dette kan frembringe en elektrisk stimulus, der specifikt påvirker den epileptiske aktivitet ved dens udspring.
Yderligere oplysninger

Invasiv stimulering af vagusnerven:
Vagusnervens cervikale gren i halsen eksponeres ved et kirurgisk indgreb, og en elektrode vikles rundt om nerven. Elektroden er forbundet med en stimulator, der er implanteret under huden, under kravebenet.5,6
En elektrisk strøm passerer gennem vagusnerven til hjernestammen, hvorfra den aktiverer højere centre i hjernen.
Yderligere oplysninger

En lovende behandlingsmulighed for patienter, der lider af epilepsi, er transkutan stimulation af vagusnerven (t-VNS®).

_mg_2115_490

  1. http://www.epilepsysociety.org.uk/AboutEpilepsy/Whatisepilepsy
  2. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, Brodie MJ, Allen HW, Mathern G, Moshe SL, Perucca E, Wiebe S, French J: Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2010;51:1069-1077.
  3. Kwan P, Brodie MJ: Early identification of refractory epilepsy.N Engl J Med 2000;342:314-319.
  4. Alotaibi FA, Hamani C, Lozano AM: Neuromodulation in Epilepsy. Neurosurgery 2011;69:957-979.
  5. Beekwilder  JP, Beems  T: Overview of the clinical applications of vagus nerve stimulation. J Clin Neurophysiol 2010;27:130-138.
  6. Amar AP, Levy ML, Liu CY, Apuzzo MLJ: Vagus Nerve Stimulation; in Krames ES, Peckham PH, Rezai AR, (eds): Neuromodulation. London, Academic Press, 2009, pp 625-637.

 


Kontakt

Har du spørgsmål om NEMOS® og t-VNS®-behandlingen, er du velkommen til at kontakte os.