Events 2015

Besøg os ved næste event:

NCCN 2015 
Nordic Conference on Clinical Neurophysiology
7 - 9 May 2015, Helsingør
http://www.nccn2015.dk/


Oversigt over vores aktive deltagelse ved events:

t-VNS® - en ny behandlingsmulighed

transkutan stimulation af vagusnerven t-VNS® med NEMOS®.
Den patientvenlige behandlingsmulighed til epilepsipatienter.