Hvorfor NEMOS®?

Alternativ til tilleggsbehandling
NEMOS tilbyr et nytt, lovende og enkelt behandlingsalternativ for pasienter som lider av epilepsier.

Enkel pasientomsorg
Pasienter utfører behandlingen selvstendig. Det er ikke behov for ekstra eller lengre legetimer.

Ingen kirurgiske inngrep
t-VNS-behandling med NEMOS gir målrettet stimulering av vagusnerven, uten de risikoene som et kirurgisk inngrep innebærer

Kun lettere bivirkninger
t-VNS er et behandlingsalternativ med kun lettere bivirkninger. Mulige bivirkninger inkluderer kløe, dysestesi og lokale smerter på stimuleringsstedet. Som regel forsvinner disse bivirkningene kort tid etter avslutning av stimuleringen.*

* Overvåkningsdata cerbomed GmbH

t-VNS® - Et nytt behandlingsalternativ

transkutan stimulering av vagusnerven t-VNS® med NEMOS®.
Den pasientvennlige behandlingen for epilepsipasienter.


Kontakt

Har du spørsmål om NEMOS® og t-VNS®-behandling? Vennligst ta kontakt med oss.