Indikationsområde

Transkutan stimulering av vagusnerven är ett skonsamt och patientvänligt alternativ för behandling av epilepsi.
År 2011 erhöll cerbomed europeiskt godkännande (CE-märkning) för den transkutana vagusnervstimulatorn NEMOS® för indikationen epilepsi.
Läs mer om verkningsmekanismen för t-VNS.

t-VNS® - ett nytt behandlingsalternativ

Transkutan stimulering av vagusnerven t-VNS® med NEMOS®.
Det patientvänliga behandlingsalternativet för epilepsipatienter.


Kontakt

Har du frågor om NEMOS® och t-VNS®-behandling? Kontakta oss gärna.