Transkutaaninen vagushermostimulaatio:

Kajoavaa VNS-hoitoa on käytetty menestyksekkäästi yli kymmenen vuoden ajan refraktorista epilepsiaa sairastavien potilaiden hoidossa.

Vagushermon kaulahaara paljastetaan leikkauksessa, ja elektrodi asennetaan sen ympärille. Elektrodi kytketään solisluun alapuolelle ihon alle implantoituun stimulaattoriin.1,2
Sähkövirta kulkee vagushermon läpi aivorunkoon, mistä käsin se aktivoi aivojen korkeampia keskuksia.1

Transkutaanisessa vagushermostimulaatiossa (t-VNS®) hyödynnetään sitä seikkaa, että vagus- eli kiertäjähermon korvalehtihaara hermottaa ihmisen korvakuorikon ihoa.3 Tämän ansiosta alueen hermosäikeitä voidaan stimuloida ihon läpi sähköisesti. t-VNS-stimulaation voimakkuus, impulssien kesto ja tiheys on optimoitu niin, että hoito saa aikaan signaaleja vagushermon korvalehtihaaran paksuissa myelinisoituneissa Aβ-säikeissä. Kuten vagushermon kaulahaaran signaalit, nämäkin signaalit heijastuvat suoraan aivorungossa sijaitsevaan erillisjuosteen tumaan.4,5,6 Erillisjuosteen tuma toimii aivojen monimutkaisen verkoston aktivoitumisen lähtökohtana ja tämä verkosto on hyvin pitkälti sama, johon invasiivinen VNS-hoito kohdistuu ja joka liittyy kohtauksia estävään vaikutukseen.1,2,7

t-VNS-hoidon antikonvulsiiviset vaikutukset
Transkutaanisen vagushermostimulaation antikonvulsiivinen (kouristuksia ehkäisevä) vaikutus on osoitettu useissa kokeissa. Jotkin näistä olivat eläinkokeita, joissa kouristuskohtaukset saatiin aikaan antamalla lääkkeitä, ja samalla epiduraalinen EEG rekisteröitiin. Näissä tuli ilmi samanlaisia antikonvulsiivisia vaikutuksia kajoavan ja transkutaanisen vagushermon stimulaatiossa.8

Tapaussarja: kouristuskohtausten esiintymistiheyden väheneminen lääkereistentissa epilepsiassa
Saksassa Erlangen Epilepsy Centre -keskuksessa tehdyssä prospektiivisessa tapaussarjatutkimuksessa seitsemän potilasta, jotka olivat sairastaneet lääkeresistenttiä epilepsiaa vuosien ajan, käytti t-VNS-hoitoa yhdeksän kuukauden ajan. Stimulaatioaika oli kolme tuntia päivässä vähintään yksi tunti kerrallaan. Tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma oli ilmoitettujen kouristuskohtausten lukumäärä. Yhdeksän kuukauden kuluttua viidellä (5) potilaalla 7:stä todettiin kouristuskohtausten esiintymistiheyden vähentyneen. Kyseisen tutkimuksen tekijät arvioivat tähän mennessä tehtyjen tutkimusten perusteella, että t-VNS on turvallinen ja siedetty hoito pitkäaikaiskäytössä. Sen vuoksi se saattaa olla vaihtoehtoinen hoito potilaille, joiden epilepsiaa on vaikea hoitaa muilla hoitomuodoilla.9
Useimpien epilepsian hoitoon käytettävien lääke- ja neuromodulaatiohoitojen tapaan ei myöskään t-VNS ole akuuttihoitoa. Vaikka potilaalla syntyisikin hoitovaste t-VNS-hoitoon, hoidon kohtauksia estävä vaikutus saattaa olla havaittavissa vasta muutaman viikon tai kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta.

 1. Beekwilder  JP, Beems  T: Overview of the clinical applications of vagus nerve stimulation. J Clin Neurophysiol 2010;27:130-138.
 2. Amar AP, Levy ML, Liu CY, Apuzzo MLJ: Vagus Nerve Stimulation; in Krames ES, Peckham PH, Rezai AR, (eds): Neuromodulation. London, Academic Press, 2009, pp 625-637.
 3. Peuker ET, Filler TJ: The nerve supply of the human auricle. Clin Anat 2002;15:35-37.
 4. Nomura S, Mizuno N: Central distribution of primary afferent fibers in the Arnold's nerve (the auricular branch of the vagus nerve): a transganglionic HRP study in the cat. Brain Res 1984;292:199-205.
 5. Gao XY, Rong P, Ben H, Liu K, Zhu B, Zhang S: Morphological and electrophysiological characterization of auricular branch of vagus nerve: Projections to the NTS in mediating cardiovascular inhibition evoked by the acupuncture-like stimulation; Society for Neuroscience Abstracts, 2010;694.22.
 6. Frangos E, Ellrich J, Komisaruk BR. Non-invasive access to the vagus nerve
  central projections via electrical stimulation of the external ear: fMRI evidence
  in humans. Brain Stimulation. 2014;DOI: 10.1016/j.brs.2014.12.003 ;In press.

 7. Vonck K, Boon P, Van RD: Anatomical and physiological basis and mechanism of action of neurostimulation for epilepsy. Acta Neurochir Suppl 2007;97:321-328.

 8. He W, Zhu B, Rong P: A new concept of transcutaneous vagus nerve stimulation for epileptic seizure. Society for Neuroscience Abstracts 2009;539.4.
 9. Stefan H, Kreiselmeyer G, Kerling F, Kurzbuch K, Rauch C, Heers M, Kasper B, Hammen T, Rzonsa M, Pauli E, Ellrich J, Graf W, Hop-fengärtner R: Transcutaneous vagus nerve stimulation (t-VNS) in pharmacoresistant epilepsies: a proof of concept trial. Epilepsia 2012;53:e115-8.

NEMOS®-hoitolaite

Vuonna 2011 cerbomedin transkutaaninen NEMOS-vagushermostimulaattori hyväksyttiin käyttöön Euroopassa ja se sai CE-merkinnän.


Konduktööri

Onko sinulla kysymyksiä NEMOS® -laitteesta ja t-VNS®-hoidosta? Ota meihin yhteyttä.