Varför NEMOS®?

Ytterligare behandlingsalternativ
Med NEMOS finns det ett nytt, lovande och enkelt behandlingsalternativ för patienter med epilepsi.

Förenklar för sjukvården
Patienten tar själv hand om behandlingen. Det finns inget behov av extra eller längre läkarbesök.

Inget kirurgiskt ingrepp
t-VNS-behandling med NEMOS ger en riktad stimulering av vagusnerven, utan riskerna hos ett kirurgiskt ingrepp.

Lindriga biverkningar
t-VNS är ett behandlingsalternativ med lindriga biverkningar. De potentiella biverkningarna omfattar klåda, dysestesi och lokal smärta vid stimuleringsstället. Dessa biverkningar försvinner vanligen snabbt efter avslutad stimulering.*

* Vigilansdata cerbomed GmbH

t-VNS® - ett nytt behandlingsalternativ

Transkutan stimulering av vagusnerven t-VNS® med NEMOS®.
Det patientvänliga behandlingsalternativet för epilepsipatienter.


Kontakt

Har du frågor om NEMOS® och t-VNS®-behandling? Kontakta oss gärna.