cerbomed GmbH

Cerbomed GmbH er et nyskapende selskap for medisinsk utstyr, lokalisert i Erlangen i Tyskland, som fokuserer på nevromodulering. Selskapet ble grunnlagt i 2005 og fokuserer på transkutan stimulering av vagusnerven (t-VNS®), som kan tilby et attraktivt behandlingsalternativ for pasienter som lider av nevrologiske og psykiske sykdommer som er vanskelige å behandle.

I 2010 fikk cerbomed klarering for bruk i Europa (CE-merke) for transkutan stimulering av vagusnerven for behandling av epilepsier og depresjon, og i 2012 for smertebehandling. På det nåværende tidspunkt utføres det to kliniske studier relatert til effektiviteten av t-VNS hos pasienter som lider av legemiddelresistent epilepsi og kronisk migrene.

I september 2012 gikk cerbomed inn i et strategisk partnerskap med Cyberonics, Inc.: Den globale markedslederen innen stimulering av vagusnerven.

Behandlingsapparatet NEMOS®, for behandling av epilepsier, er tilgjengelig i Tyskland, Østerrike, Italia, Sveits, Danmark, Sverige, Finland og Norge.

NEMOS® er ikke klarert eller godkjent for bruk i USA.

Kontakt

Har du spørsmål om NEMOS® og t-VNS®-behandling? Vennligst ta kontakt med oss.