cerbomed GmbH

Cerbomed GmbH är ett innovativt medicintekniskt företag med huvudkontor i Erlangen, Tyskland, och specialiserat på neuromodulering. Företaget, som grundades 2005, är inriktat på transkutan stimulering av vagusnerven (t-VNS®) – en teknik som kan erbjuda en attraktiv behandling för patienter med svårbehandlade neurologiska och psykiatriska sjukdomar.

År 2010 erhöll cerbomed europeiskt godkännande (CE-märkning) för transkutan stimulering av vagusnerven för behandling av epilepsi och depression, och år 2012 för behandling av smärta. För närvarande utförs två kliniska studier rörande effektiviteten hos t-VNS för patienter med läkemedelsresistent epilepsi och kronisk migrän.

I september 2012 ingick cerbomed ett strategiskt partnerskap med Cyberonics, Inc., den globala marknadsledaren inom stimulering av vagusnerven.

Behandlingsenheten NEMOS® för behandling av epilepsi saluförs i Tyskland, Österrike, Italien, Schweiz, Danmark, Sverige, Finland och Norge.

NEMOS® är inte godkänd för användning i USA.


Kontakt

Har du frågor om NEMOS® och t-VNS®-behandling? Kontakta oss gärna.