transkutan stimulation af vagusnerven

Invasiv VNS er anvendt i mere end 10 år til behandling af patienter med refraktær epilepsi.
Vagusnervens cervikale gren i halsen eksponeres ved et kirurgisk indgreb, hvor en elektrode anbringes omkring den. Elektroden er forbundet med en stimulator, der er implanteret under huden, under kravebenet.1,2
Stimulusstrømmen passerer gennem vagusnerven til hjernestammen, hvorfra den aktiverer højere centre i hjernen.1

Transkutan stimulation af vagusnerven (t-VNS®) udnytter, at vagusnervens aurikulære gren (ABVN) forsyner conchas hud i øret.3 Dette muliggør transkutan, elektrisk stimulation af nervefibrene i dette område. t-VNS's styrke, impulsvarighed og frekvens er blevet optimeret for at inducere signaler i ABVN's tykke, myelinerede Aβ-fibre. Ligesom fibrene i vagusnervens cervikale gren sendes disse projektioner direkte til hjernestammens nucleus tractus solitarus (NTS).4,5,6 NTS er udgangspunktet for aktivering af et komplekst cerebralt netværk, der ret nøjagtigt svarer til det, der er målet for invasiv VNS og forbindes med den krampestillende virkning.1,2,7

t-VNS krampestillende virkninger
De krampestillende virkninger ved den transkutane stimulation af vagusnerven er påvist i adskillige forsøg. Disse omfatter dyreforsøg, hvor anfald blev fremkaldt ved at indgive lægemidler, mens epiduralt EKG blev optaget. Dette viste lignende krampestillende virkninger ved invasiv og transkutan stimulation af vagusnerven.8

Case-serie: reduktion af anfaldsfrekvens ved lægemiddelresistent epilepsi
I en prospektiv case-serie foretaget på Erlangen Epilepsy Centre (Tyskland), anvendte syv patienter, der havde lidt af lægemiddelresistent epilepsi i mange år, t-VNS i ni måneder. Stimulation blev udført i tre timer om dagen i forløb af mindst én times varighed. Studiets primære endepunkt var antallet af dokumenterede anfald. Efter ni måneder sås en reduktion i anfaldsfrekvensen hos 5 af de 7 patienter. På basis af de hidtil udførte undersøgelser, vurderede forfatterne af studiet t-VNS som sikker og tolerabel til langvarig anvendelse. Behandlingen kan derfor være et alternativ til patienter med refraktær epilepsi i stedet for andre former for behandling.9
Som de fleste farmaceutiske og neuromodulerende behandlinger mod lægemiddelresistent epilepsi  er t-VNS ikke en akut behandling. For patienter, der reagerer på behandlingen med t-VNS, indtræder den krampestillende virkning måske først efter nogle uger til få måneder.

 1. Beekwilder  JP, Beems  T: Overview of the clinical applications of vagus nerve stimulation. J Clin Neurophysiol 2010;27:130-138.
 2. Amar AP, Levy ML, Liu CY, Apuzzo MLJ: Vagus Nerve Stimulation; in Krames ES, Peckham PH, Rezai AR, (eds): Neuromodulation. London, Academic Press, 2009, pp 625-637.
 3. Peuker ET, Filler TJ: The nerve supply of the human auricle. Clin Anat 2002;15:35-37.
 4. Nomura S, Mizuno N: Central distribution of primary afferent fibers in the Arnold's nerve (the auricular branch of the vagus nerve): a transganglionic HRP study in the cat. Brain Res 1984;292:199-205.
 5. Gao XY, Rong P, Ben H, Liu K, Zhu B, Zhang S: Morphological and electrophysiological characterization of auricular branch of vagus nerve: Projections to the NTS in mediating cardiovascular inhibition evoked by the acupuncture-like stimulation; Society for Neuroscience Abstracts, 2010;694.22.
 6. Frangos E, Ellrich J, Komisaruk BR. Non-invasive access to the vagus nerve
  central projections via electrical stimulation of the external ear: fMRI evidence
  in humans. Brain Stimulation. 2014;DOI: 10.1016/j.brs.2014.12.003 ;In press.

 7. Vonck K, Boon P, Van RD: Anatomical and physiological basis and mechanism of action of neurostimulation for epilepsy. Acta Neurochir Suppl 2007;97:321-328.

 8. He W, Zhu B, Rong P: A new concept of transcutaneous vagus nerve stimulation for epileptic seizure. Society for Neuroscience Abstracts 2009;539.4.
 9. Stefan H, Kreiselmeyer G, Kerling F, Kurzbuch K, Rauch C, Heers M, Kasper B, Hammen T, Rzonsa M, Pauli E, Ellrich J, Graf W, Hop-fengärtner R: Transcutaneous vagus nerve stimulation (t-VNS) in pharmacoresistant epilepsies: a proof of concept trial. Epilepsia 2012;53:e115-8.

 Behandlingsenheden NEMOS®

I 2011 fik cerbomed den europæiske godkendelse (CE-mærket) af den transkutane vagusnervestimulator: NEMOS.