transkutan stimulering av vagusnerven

Invasiv VNS har vært brukt med suksess i over ti år for å behandle pasienter med legemiddelresistente epilepsier.
Den cervikale grenen av vagusnerven i nakken avdekkes under et kirurgisk inngrep og en elektrode blir lagt rundt den. Elektroden er koblet til en stimulator som er implantert under huden, under kragebeinet.1,2
Stimuleringsstrømmen sendes gjennom vagusnerven til hjernestammen, og derfra aktiverer den høyere sentre i hjernen.1

Transkutan stimulering av vagusnerven (t-VNS®) benytter seg av det faktum at ramus auricularis, en av vagusnervens grener, forsyner huden i øremuslingen i det menneskelige øret.3 Dette gir mulighet for transkutan elektrisk stimulering av nervefibrene i dette området. Intensitet, pulsvarighet og frekvens for t-VNS-stimulering er blitt optimalisert for å indusere signaler i ramus auricularis' tykt myelinerte Aβ-fibre. I likhet med nervefibrene til den cervikale grenen av vagusnerven, projiseres disse direkte til nucleus tractus solitarius (NTS) i hjernestammen.4,5,6 NTS er utgangspunktet for aktiveringen av et komplekst cerebralt nettverk, nesten tilsvarende det som er målet for invasiv VNS, og er forbundet med den antikonvulsive effekten.1,2,7

Antikonvulsive effekter forårsaket av t-VNS
Den antikonvulsive effekten av transkutan stimulering av vagusnerven er blitt demonstrert i forskjellige forsøk. Dette inkluderer dyreforsøk der anfall ble indusert ved å administrere legemidler med samtidig registrering av epidural EEG. Dette avslørte liknende antikonvulsive effekter for invasiv og transkutan stimulering av vagusnerven.8

Case series: reduksjon i anfallsfrekvens ved legemiddelresistent epilepsi
I en prospektiv case series-studie, utført ved Erlangen Epilepsy Centre (Tyskland), brukte syv pasienter, som hadde hatt legemiddelresistent epilepsi i mange år, t-VNS i ni måneder. Stimulering ble gjennomført i tre timer per dag, i økter på minst én time hver gang. Studiens primære sluttpunkt var antallet dokumenterte anfall. Etter ni måneder ble det observert en reduksjon i anfallsfrekvens hos 5 av 7 pasienter. Basert på undersøkelser gjennomført hittil, vurderte forfatterne av studien t-VNS som trygg og tolererbar for langsiktig bruk. Det kan derfor være en alternativ behandling for pasienter med epilepsi som er legemiddelresistent, i forhold til andre behandlingsformer.9
Som de fleste epilepsibehandlinger med legemidler eller nevromodulering, er ikke t-VNS en akuttbehandling. For pasienter som responderer på behandling med t-VNS, kan den antikonvulsive effekten oppstå etter en ventetid på noen uker, til noen få måneder.

 1. Beekwilder  JP, Beems  T: Overview of the clinical applications of vagus nerve stimulation. J Clin Neurophysiol 2010;27:130-138.
 2. Amar AP, Levy ML, Liu CY, Apuzzo MLJ: Vagus Nerve Stimulation; in Krames ES, Peckham PH, Rezai AR, (eds): Neuromodulation. London, Academic Press, 2009, pp 625-637.
 3. Peuker ET, Filler TJ: The nerve supply of the human auricle. Clin Anat 2002;15:35-37.
 4. Nomura S, Mizuno N: Central distribution of primary afferent fibers in the Arnold's nerve (the auricular branch of the vagus nerve): a transganglionic HRP study in the cat. Brain Res 1984;292:199-205.
 5. Gao XY, Rong P, Ben H, Liu K, Zhu B, Zhang S: Morphological and electrophysiological characterization of auricular branch of vagus nerve: Projections to the NTS in mediating cardiovascular inhibition evoked by the acupuncture-like stimulation; Society for Neuroscience Abstracts, 2010;694.22.
 6. Frangos E, Ellrich J, Komisaruk BR. Non-invasive access to the vagus nerve
  central projections via electrical stimulation of the external ear: fMRI evidence
  in humans. Brain Stimulation. 2014;DOI: 10.1016/j.brs.2014.12.003 ;In press.

 7. Vonck K, Boon P, Van RD: Anatomical and physiological basis and mechanism of action of neurostimulation for epilepsy. Acta Neurochir Suppl 2007;97:321-328.

 8. He W, Zhu B, Rong P: A new concept of transcutaneous vagus nerve stimulation for epileptic seizure. Society for Neuroscience Abstracts 2009;539.4.
 9. Stefan H, Kreiselmeyer G, Kerling F, Kurzbuch K, Rauch C, Heers M, Kasper B, Hammen T, Rzonsa M, Pauli E, Ellrich J, Graf W, Hop-fengärtner R: Transcutaneous vagus nerve stimulation (t-VNS) in pharmacoresistant epilepsies: a proof of concept trial. Epilepsia 2012;53:e115-8.

Behandlingsapparatet NEMOS®

I 2011 mottok cerbomed klarering for bruk i Europa (CE-merking) for NEMOS – den transkutane stimulatoren av vagusnerven.


Kontakt

Har du spørsmål om NEMOS® og t-VNS®-behandling? Vennligst ta kontakt med oss.