transkutan stimulering av vagusnerven

Transkutan stimulering av vagusnerven (t-VNS®) er et skånsomt og pasientvennlig alternativ for behandling av epilepsier.
Vagusnerven er involvert i reguleringen av nesten alle indre organer. Fremfor alt påvirker den områder av hjernen som spiller en rolle i sykdomsstart, forløp og behandling for ulike nevrologiske og psykiske lidelser.4,5
Cerbomed utviklet transkutan stimulering av vagusnerven (t-VNS). t-VNS utnytter det faktum at en gren av vagusnerven kan stimuleres gjennom huden (transkutant) med elektriske impulser, i områder som tilhører det ytre øret.1 Denne stimuleringen går via bestemte nervefibre for å nå hjernestammen.2,3 Når det gjelder invasiv stimulering av vagusnerven, vil dette aktivere høyere hjernesentre som er knyttet til en antikonvulsiv (anti-anfall) effekt.4,5,6

Stimuleringen gjøres via NEMOS®, den transkutane stimulatoren av vagusnerven.

Figur:
Overføring av stimuli via vagusnerven, fra øret til hjernen.

clip_image002_490

A: Stimuleringssted   B: Vagusnervens gren, ramus auricularis  
C: Hjernestammen
Blå piler: Overføring av stimuleringen og aktiveringen av hjernen  

  1. Peuker ET, Filler TJ: The nerve supply of the human auricle. Clin Anat 2002;15:35-37.
  2. Nomura S, Mizuno N: Central distribution of primary afferent fibers in the Arnold's nerve (the auricular branch of the vagus nerve): a transganglionic HRP study in the cat. Brain Res 1984;292:199-205.
  3. Gao XY, Rong P, Ben H, Liu K, Zhu B, Zhang S: Morphological and electrophysiological characterization of auricular branch of vagus nerve: Projections to the NTS in mediating cardiovascular inhibition evoked by the acupuncture-like stimulation; Society for Neuroscience Abstracts, 2010, p 694.22.
  4. Beekwilder  JP, Beems  T: Overview of the clinical applications of vagus nerve stimulation. J Clin Neurophysiol 2010;27:130-138.
  5. Amar AP, Levy ML, Liu CY, Apuzzo MLJ: Vagus Nerve Stimulation; in Krames ES, Peckham PH, Rezai AR, (eds): Neuromodulation. London, Academic Press, 2009, pp 625-637.
  6. Vonck K, Boon P, Van RD: Anatomical and physiological basis and mechanism of action of neurostimulation for epilepsy. Acta Neurochir Suppl 2007;97:321-328.

Kontakt

Har du spørsmål om NEMOS® og t-VNS®-behandling? Vennligst ta kontakt med oss.