transkutan stimulering av vagusnerven

Invasiv VNS har använts med framgång i över tio år för att behandla patienter med refraktär epilepsi.
Genom ett ingrepp frilägger man vagusnerven i halsregionen och lindar en elektrod runt den. Elektroden ansluts till en stimulator som implanteras under huden, nedanför nyckelbenet.1,2
De elektriska impulserna leds vidare genom vagusnerven till hjärnstammen och aktiverar därifrån hjärnans högre centra.1

Transkutan stimulering av vagusnerven (t-VNS®) utnyttjar det faktum att en gren av vagusnerven (den s.k. ramus auricularis nervi vagi, RANV) försörjer huden i själva öronmusslan.3 Detta möjliggör transkutan elektrisk stimulering av nervfibrer i detta område. Intensitet, pulslängd och frekvens hos t-VNS-stimuleringen har optimerats för att alstra signaler i kraftigt myeliniserade Aβ-fibrer i RANV. Precis som med vagusnervens halsgren projicerar dessa på solitariuskärnan (nucleus tractus solitarius; NTS) i hjärnstammen.4,5,6 NTS är startpunkten för en aktivering av ett komplext cerebralt nätverk, som mycket nära överensstämmer med det som är målet för invasiv VNS, och som är kopplat till en antiepileptisk effekt.1,2,7

Antiepileptiska effekter av t-VNS
Den antiepileptiska effekten av transkutan stimulering av vagusnerven har påvisats i olika experiment. Bl.a. har man utfört djurförsök där man inducerade anfall genom läkemedelsadministrering och samtidigt registrerade epiduralt EEG. I försöken sågs liknande antiepileptiska effekter vid invasiv och transkutan stimulering av vagusnerven.8

Fallstudie: minskad anfallsfrekvens vid läkemedelsresistent epilepsi
I en prospektiv fallstudie, som genomfördes vid Erlangens epilepsicentrum (Tyskland), fick sju patienter som lidit av läkemedelsresistent epilepsi under många år använda t-VNS i nio månader. Stimuleringen utfördes under tre timmar per dag, i form av sessioner på minst en timme. Det primära effektmåttet för studien var antalet dokumenterade anfall. Efter nio månader sågs en minskad anfallsfrekvens hos 5 av 7 patienter. Baserat på de dittills genomförda undersökningarna bedömde författarna till studien t-VNS som säker och tolererbar vid långsiktig användning. Metoden kan därför utgöra en alternativ behandling för patienter med epilepsi som är refraktär mot andra former av behandling.9
Precis som de flesta läkemedelsbehandlingar och neuromodulerande behandlingar mot läkemedelsresistent epilepsi är t-VNS en långsiktig behandling och inte avsedd för akuta anfall. För patienter som svarar på behandling med t-VNS kan den antiepileptiska effekten eventuellt uppträda först efter en fördröjning på några veckor upp till några månader.

 1. Beekwilder  JP, Beems  T: Overview of the clinical applications of vagus nerve stimulation. J Clin Neurophysiol 2010;27:130-138.
 2. Amar AP, Levy ML, Liu CY, Apuzzo MLJ: Vagus Nerve Stimulation; in Krames ES, Peckham PH, Rezai AR, (eds): Neuromodulation. London, Academic Press, 2009, pp 625-637.
 3. Peuker ET, Filler TJ: The nerve supply of the human auricle. Clin Anat 2002;15:35-37.
 4. Nomura S, Mizuno N: Central distribution of primary afferent fibers in the Arnold's nerve (the auricular branch of the vagus nerve): a transganglionic HRP study in the cat. Brain Res 1984;292:199-205.
 5. Gao XY, Rong P, Ben H, Liu K, Zhu B, Zhang S: Morphological and electrophysiological characterization of auricular branch of vagus nerve: Projections to the NTS in mediating cardiovascular inhibition evoked by the acupuncture-like stimulation; Society for Neuroscience Abstracts, 2010;694.22.
 6. Frangos E, Ellrich J, Komisaruk BR. Non-invasive access to the vagus nerve
  central projections via electrical stimulation of the external ear: fMRI evidence
  in humans. Brain Stimulation. 2014;DOI: 10.1016/j.brs.2014.12.003 ;In press.

 7. Vonck K, Boon P, Van RD: Anatomical and physiological basis and mechanism of action of neurostimulation for epilepsy. Acta Neurochir Suppl 2007;97:321-328.

 8. He W, Zhu B, Rong P: A new concept of transcutaneous vagus nerve stimulation for epileptic seizure. Society for Neuroscience Abstracts 2009;539.4.
 9. Stefan H, Kreiselmeyer G, Kerling F, Kurzbuch K, Rauch C, Heers M, Kasper B, Hammen T, Rzonsa M, Pauli E, Ellrich J, Graf W, Hop-fengärtner R: Transcutaneous vagus nerve stimulation (t-VNS) in pharmacoresistant epilepsies: a proof of concept trial. Epilepsia 2012;53:e115-8.

Behandlingsenheten NEMOS®

År 2011 erhöll cerbomed europeiskt godkännande (CE-märkning) för den transkutana vagusnervstimulatorn NEMOS.


Kontakt

Har du frågor om NEMOS® och t-VNS®-behandling? Kontakta oss gärna.