transkutan stimulering av vagusnerven

Transkutan stimulering av vagusnerven (t-VNS®) är ett skonsamt och patientvänligt alternativ för behandling av epilepsi.

Vagusnerven är inblandad i regleringen av nästan alla inre organ. Framför allt påverkar den delar av hjärnan som spelar en roll vid uppkomst, utveckling och behandling av olika neurologiska och psykiatriska sjukdomar.4,5

Cerbomed har utvecklat metoden med transkutan stimulering av vagusnerven (t-VNS). Den utnyttjar det faktum att en gren av vagusnerven kan stimuleras med elektriska impulser genom huden (transkutant), på vissa delar av ytterörat.1 Denna stimulering löper längs vissa nervfibrer tills den når hjärnstammen.2,3 Precis som vid invasiv stimulering av vagusnerven leder detta i sin tur till en aktivering av högre centra i hjärnan, som kan förhindra anfall (ha en antiepileptisk effekt).4,5,6

Stimuleringen utförs med den transkutana vagusnervstimulatorn NEMOS®.

Figure:
Stimuleringssignalens väg från örat, via vagusnerven, till hjärnan.

clip_image002_490

A: Stimuleringsställe   B: Auricularisgrenen av vagusnerven   C: Hjärnstammen
Blå pilar: Överföring av stimulering och aktivering av hjärnan   

  1. Peuker ET, Filler TJ: The nerve supply of the human auricle. Clin Anat 2002;15:35-37.
  2. Nomura S, Mizuno N: Central distribution of primary afferent fibers in the Arnold's nerve (the auricular branch of the vagus nerve): a transganglionic HRP study in the cat. Brain Res 1984;292:199-205.
  3. Gao XY, Rong P, Ben H, Liu K, Zhu B, Zhang S: Morphological and electrophysiological characterization of auricular branch of vagus nerve: Projections to the NTS in mediating cardiovascular inhibition evoked by the acupuncture-like stimulation; Society for Neuroscience Abstracts, 2010, p 694.22.
  4. Beekwilder  JP, Beems  T: Overview of the clinical applications of vagus nerve stimulation. J Clin Neurophysiol 2010;27:130-138.
  5. Amar AP, Levy ML, Liu CY, Apuzzo MLJ: Vagus Nerve Stimulation; in Krames ES, Peckham PH, Rezai AR, (eds): Neuromodulation. London, Academic Press, 2009, pp 625-637.
  6. Vonck K, Boon P, Van RD: Anatomical and physiological basis and mechanism of action of neurostimulation for epilepsy. Acta Neurochir Suppl 2007;97:321-328.

Kontakt

Har du frågor om NEMOS® och t-VNS®-behandling? Kontakta oss gärna.